Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

 1. Bij inschrijving is men tenminste 1 betalingstermijn (1 maand) aan Basics Dance Studio verbonden
 2. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan Basics Dance Studio per e-mail (basicsdancestudio@gmail.com), tenminste 1 maand vóór aanvang van de nieuwe periode. Indien niet tijdig is opgezegd zal het lidmaatschap met 1 betalingstermijn doorlopen.
 3. Contributie zal maandelijks via automatische incasso worden afgeschreven in de eerste week van iedere maand. Te beginnen in september (1ste termijn) t/m juli (11de termijn) Indien het lesgeld niet geïncasseerd kan worden ontvangt u een aanmaning met het verzoek het lesgeld over te maken op de rekening van Basics Dance Studio.
 4. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling.
 5. De contributie is niet overdraagbaar of uitstelbaar.
 6. Restitutie van de contributie wordt niet verleend
 7. Dansleden kunnen zich niet beroepen op restitutie van de contributie bij overmacht situaties.
 8. Basics Dance Studio is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen en/of diefstal, noch voor letsel en/of ongevallen tijdens de les.
 9. Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten of choreografen te gebruiken voor optredens elders.
 10. Tijdens de lessen worden geen onbevoegden toegelaten tot de les.
 11. Basics Dance Studio behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals namen docenten, lestijden en prijzen.
 12. De persoonlijke gegevens van elk lid worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en enkel en uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van Basics Dance Studio. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 13. Voor zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien ligt de eindbeslissing bij de directie van de Basics Dance Studio.