Huisregelement:

Om ervoor te zorgen dat de lessen goed verlopen heeft Basics Dance Studio een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen de leerlingen deze regels door te nemen en zich hier aan te houden:

Ieder lid van Basics Dance Studio gaat akkoord met het huisreglement:

 1. Zorg ervoor dat bij het betreden en verlaten van de dans studio de buitendeur in het slot valt. Dit voor onze eigen veiligheid.
 2. Leerlingen zullen elkaar op geen enkele manier overlast bezorgen.
 3. Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor de les
 4. Voor aanvang van de les, rustig aan de zijkant van de zaal wachten om zo de les van anderen niet te verstoren
 5. Zorg er a.u.b. voor dat (jonge) leerlingen vóór de les naar het toilet gaan
 6. Kauwgom is om veiligheidsredenen tijdens de lessen verboden.
 7. Eten in de danszaal is verboden.
 8. Drinken voor de jeugdleden is alleen toegestaan in de kleedlokalen tijdens de drinkpauze, het is voor hun niet toegestaan om drinken mee te nemen in de danszaal.
 9. Vanuit hygiënisch oogpunt is het wenselijk een handdoek mee te nemen.
 10. Het is verboden met buitenschoenen en/of schoenen met zwarte zool deel te nemen aan de lessen. Met uitzondering van aerobic schoenen met zwarte zool, deze zijn wel toegestaan.
 11. Haren in een staart, kort haar uit het gezicht.
 12. Mobiele telefoons, iPod en MP3 spelers tijdens de lessen uitschakelen.
 13. Sieraden, horloges e.d. tijdens de lessen niet toegestaan in verband met de veiligheid van jezelf en anderen.
 14. Niet met de handen aan de spiegels komen.
 15. Alleen de dansdocenten mogen de geluidsapparatuur, ventilatie, licht bedienen en deuren of ramen openzetten of dichtdoen.
 16. Laat (jonge) leerlingen weten dat, als hun ouder/begeleider nog niet is gearriveerd, ze in de dansstudio op hen kunnen wachten.
 17. Laat de dansstudio en de kleedkamer netjes achter.
 18. Ouders mogen het laatste kwartier van de les komen kijken, maar worden vriendelijk verzocht stil te zijn om zo de les niet te verstoren.
 19. Bij verstoringen van de lessen zal de docent gepaste maatregelen nemen. 

Daar waar dit huisreglement niet in de omstandigheden voorziet gelden de regels van de lesgevende docent.