Algemene Voorwaarden:

  1. Bij inschrijving is men tenminste 1 betalingstermijn (1 maand) aan Basics Dance Studio verbond
  2. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan Basics Dance Studio per e-mail ( basicsdancestudio@gmail.com ), tenminste 1 maand vóór aanvang van de nieuwe periode. Indien niet tijdig is opgezegd zal het lidmaatschap 1 betalingstermijn doorlopen
  3. Contributie zal maandelijks via automatische incasso worden afgeschreven in de eerste week van iedere maand. Indien het lesgeld niet geïncasseerd kan worden ontvangt u een aanmaning met het verzoek het lesgeld over te maken op de rekening van Basics Dance Studio.
  4. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling.
  5. De contributie is niet overdraagbaar of uitstelbaar. Contributie wordt niet gerestitueerd.
  6. Basics Dance Studio is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen en/of diefstal, noch voor letsel en/of ongevallen tijdens de les.
  7. Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten of choreografen te gebruiken voor optredens elders.
  8. Tijdens de lessen worden geen onbevoegden toegelaten.
  9. Basic Dance Studio dansstudio behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals namen van docenten, tijden en prijzen